Du er her: Forsiden Prosjekter Håhammeren bro og turveg

Håhammeren bro og turveg


Stavanger kommune har siden 2001 etablert turveier gjennom Friområdeprosjektet, som skal sikre befolkningen tilgang til grønne områder, naturopplevelser og muligheter for fysisk aktivitet nær der folk bor. Ett av målene har vært å få en sammenhengende turvei langs Stavangers del av Hafrsfjord og inngår som en viktig del av kommunens overordnede grøntstruktur.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Sandnes
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Stavanger, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2011-2016
Areal/Størrelse: 850 meter
Kostnad inkl mva: 14 mill. kr
Prosjektansvarlig: Multiconsult v/Jo Gaute Fornes og Stavanger kommune v/Ingjerd Bratterud MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Siggeir Torpe MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Maja Milovanovic
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult ASA, Procon AS
Entreprenør: Grunnservice AS (sikringsvoll og del 1 av strekningen), Stangeland maskin AS (bro og del 2)
Underleverandører: Lyse Elnett AS (belysning), Systemsikring AS (gjerder), WoodLink AS (accoya), Hesselberg Bygg AS (Barrikade-dekke), Kays Betongsaging AS
Arkitekt: Karen Hatleskog Zeiner
Samarbeidspartnere: Sweco Norge AS v/Ib Mikkelsen
Annet: Foto: Jo Gaute Fornes, Jon Torgeirsson

Strekningen forbi fjellveggen Håhammeren og Stavanger skytterlags skytebane var en utfordring i lang tid, både av hensyn til natur og terreng, og sikkerhet langs skytebanen. For å ivareta sikkerheten ble det i 2012 etablert en 250 meter lang sikringsvoll mellom skytebanen og framtidig turvei. Første del av turveien langs skytebanen ble etablert i 2013–2014. Deretter gjenstod den mest utfordrende delen. Kommunen ønsket en løsning som tok mest mulig hensyn til natur og terreng, og som samtidig var innovativ.

De terrengmessige utfordringene ble løst ved å bruke vaier for å skjære traseen gjennom en fjellnabbe og skjære ut fjellhyller for etablering av en mindre bro. Traseen går på en lang hovedbro og en mindre bro, begge med spesialdesignet rekkverk. Den store broen er plassert ute i sjøen, slik at turveien svever forbi på utsiden av Håhammeren. Broene har geometrisk mønstret dekke av accoya, med nedfelte diagonale striper av Barrikade-dekke, for å gjøre det mer framkommelige i perioder med ising. Rekkverket er i syrefast stål, stolpene er forbundet med vaiere, slik at det er så lite synlig som mulig. På den store broen er det integrert en benk i accoya langs hele innsiden – her kan man sitte og la blikket hvile utover Hafrsfjord.

Foruten vanlig turveibelysning, har begge broene belysning innfelt i rekkverket, mens den minste broen har lys innfelt i tredekket inn mot fjell­skjæringen. I skaret gjennom fjellnabben er det montert lys i overkant på den ene siden, slik at også fjellet med sitt vakre mønster framheves.

3. juni 2016 kunne Stavangers ordfører åpne den siste strekningen av turveien langs Hafrsfjord, og erklære turveinettet for sammenhengende. I tillegg til å få en sammenhengende turvei langs Stavangers del av Hafrsfjord, har man gjennom dristige løsninger og god design også skapt et sted som Stavangers befolkning er tydelig stolte av og fornøyde med. Turstien er en etterlengtet forbindelse og har hatt et imponerende antall turgåere så langt.

 

 

Foto: Jo Gaute Fornes (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape