Du er her: Forsiden Prosjekter Kirketorget

Kirketorget


Kirketorget er sentralt beliggende i Moss, med en rekke sentrale funksjoner i umiddelbar nærhet; Moss kirke, Moss rådhus, Parkteateret, Samfunn­salen, Kirkeparken videregående skole, gågaten med sitt handelsliv, serveringssteder og kunst­gallerier.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: In Situ AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Moss, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Moss kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2012-2016
Areal/Størrelse: 7900 m2
Kostnad inkl mva: 26,4 mill. kr
Prosjektansvarlig: Moss kommune v/Sara Hagerup
Ansvarlig landskapsarkitekt: Åsa Hjorth, landskapsarkitekt MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Åsa Hjorth, Gro Tandberg, Maria Thøgersen Eide og Ida Skjoldager, alle MNLA
Entreprenør: Moss Drift og Anlegg KF
Anleggsgartner: Moss Drift og Anlegg KF
Underleverandører: Steinsetting AS (steinlegging), Otera AS (elektro), FonteneTeknikk AS (fontene), Trigonor as (lekeapparater)

Området er dessuten en mye brukt ferdsels­åre for myke trafikanter. Før oppgraderingen bar torget preg av slitasje og manglende struktur. Store deler ble benyttet til parkeringsformål. Målet med prosjektet har vært å revitalisere denne delen av Moss sentrum. Området er tilført ulike attraksjoner som lekeapparater og ulike rom for opphold.
Torget er oppgradert med et gulv med helhetlig preg – som understreker de historiske bygningene i tilknytning til plassen. Minneplater er plassert i tilknytning til kirken, og gressarealer fungerer som visuelle pauser i overgangen mot handelssentrum. Spesielt for prosjektet har vært å formgi et offentlig sentrumsområde som ivaretar både ønsket om å tilrettelegge for lek og målet om å være Moss sin finstue. Plassen skal gjenspeile Moss som kulturby, og utformingen er styrt av hensynet til kirken og de andre historiske bygningene på plassen.

Foto: Ulf Arne Aas (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape