Du er her: Forsiden Prosjekter Rolfsbukta på Fornebu

Rolfsbukta på Fornebu


Rolfsbukta ligger på den nordøstre siden av Fornebu, og er et av de få områdene på det gamle flyplassarealet hvor boligbebyggelsen får direkte sjøkontakt. Sjøutsikt og nærkontakt med vann er attraktive kvaliteter som har lagt sterke føringer for utbyggingen i området.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Bærum, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: SPDE, Fornebu Utvikling, OBOS Fornebulandet
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2003-2015
Areal/Størrelse: 60 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 50 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aina Skjærvø, Svein Erik Bergem, Tone Lindheim, Ingvild Nesse, Espen Evensen Reinfjord, Laila Iren Isene og Simen Gylseth, alle MNLA, Maite Krukemeier, Christer Ohlsson, landskapsingeniør
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS, Fonteneteknikk
Entreprenør: PEAB, Reinertsen, AF Bygg, MT Højgaard Norge, Wegger & Kvalsvik entreprenør AS
Anleggsgartner: Argo, Steen & Lund, JK Entreprenør, Uteanlegg, Sport & Grøntanlegg
Arkitekt: Arcasa Arkitekter AS
Annet: Foto: Ivar Kvaal

Boligområdet består av ulike delområder, bygd ut i etapper over lang tid. Mange ulike byggherrer og entreprenører underveis førte til en lang og komplisert byggeprosess med varierende sluttresultat i utførelsen. Som godkjennende myndighet har Bærum kommune vært svært aktiv i hele prosessen, og stilt høye krav både til kvalitet og til at store deler av utearealene skulle være offentlig tilgjengelige. Framfor alt gjelder dette en gjennomgående offentlig sjøfront – åpen for alle.

For å forsterke kontakten med vannet ytterligere, ble det opprinnelig prosjektert en 7 meter bred og 170 meter lang kanal med sjøvann innover i boligområdet. Slik skulle selv boliger som lå langt bak i rekken få nærhet til vann, og dermed økt verdi. For å skape best mulig kontakt med vannet ble den innerste 2/3-delen løftet opp til en grunn ferskvannskanal, mens den ytterste 1/3-delen er bygget som en dyp sjøvannskanal med høye kaifronter og flo-/fjærevariasjoner. Imellom disse ligger et vannfall som gir en illusjon av at ferskvannskanalen renner ut i sjøvannskanalen. I virkeligheten sirkuleres ferskvannet opp til fontenen, mens saltvann sirkuleres i vannfallet.

Delområdet Pollen ligger rundt den innerste delen av ferskvannskanalen. Der ble det valgt en løsning basert på rektangulære former – i ulike størrelser og med ulikt innhold. Kanalen er omgitt av felt med prydgras, piletrær og integrerte sitteplasser, og flere steder kan man krysse kanalen enten på enkle betongbruer eller steiner. Ytterst i sjøkanalen inngår en stålbru i den gjennomgående sjøpromenaden. Corténstål er brukt som gjennomgående materiale for kanting av plantefelt, skreddersydd utegrill og som brukar. Lange plass-støpte sittekanter med innfelte tre-avdekninger rammer inn vannspeilene på flere sider. En stor bastion med treplanting i grusdekke, langbord og benker ble bygd for å legge til rette for sosialt liv i boligområdet.

Ytterst i Rolfsbukta ligger delområdene Tangen og Marina, som består av seks blokker i en nordvendt skråning ned mot sjøen. Utformingen av et bryggemotiv med promenade ble et viktig grep for denne ytre delen av Rolfsbukta. Innenfor Marina ble det lagt en bilfri, grønn og romslig boliggate med trapper opp til det øvre boligområdet, Tangen.

I det nordre hjørnet er bebyggelsen, kanalbyggene, trukket noe tilbake for at man skal kunne se sjøen fra grøntdraget «diagonalen», som strekker seg videre innover Fornebulandet. Her er det etablert et torg i ulike nivåer som senker seg mot sjøen. Også her er formspråket videreført med utstrakt bruk av corténstål i kanter, og i staude-/prydgressbeplantningen.

 

Foto: Ivar Kvaal for Bjørbekk & Lindheim AS. Kanalen krysses via en enkel betongbru og vadesteiner. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape