Du er her: Forsiden Prosjekter Våre gater og plasser

Våre gater og plasser


Boken Norske gater og plasser ble gitt ut på Forlaget Press i 2012 som en del av arbeidet til Våre gater og plasser.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Nasjonalt program: Kristiansund - Bodø - Mandal.
Oppdragsgiver/Byggherre: Riksantikvaren og Statens vegvesen Vegdirektoratet
Prosjektperiode: fra 2012
Prosjektansvarlig: Prosjektledelsen med prosjekt­leder og prosjektkoordinator er hos Riksantikvaren og arbeidet drives av et arbeidsutvalg med representanter fra Riksantikvaren og SVV Vegdirektoratet.
Samarbeidspartnere: Våre gater og plasser er et samarbeid mellom Riksantikvaren og Statens vegvesen Vegdirektoratet. Programmet har et samarbeid med NMBU og studenter ved kurset LAA325: Planlegging og utforming av gater og byrom, samt med utvalgte byer
Annet:  Foto: Guri Dahl © Riksantikvaren

Programmet Våre gater og plasser er et samarbeid mellom Statens vegvesen Vegdirektoratet og Riksantikvaren. I perioden 2012–2015 har programmet samarbeidet med Kirkenes, Kongsberg og Kristiansund for å samle erfaringer om hvordan programmet kan bidra med rådgivning i komplekse byutviklingsprosesser i tråd med direktoratenes mål og strategier. Fra og med 2016 videreføres og styrkes arbeidet.

I 2012 utkom boken Norske gater og plasser (Press forlag). Formålet var å formidle samarbeidets grunntanker, samt å vise eksempler på mangfoldet og løfte fram den historiske betydningen og viktige samfunnsrollen til gater og plasser i norske byer.

I perioden 2013–2015 har samarbeidene mellom byene vært i form av konferanser, utstillinger, mulighetsstudier, medvirkningsverksteder med mer. Institutt for landskapsplanlegging ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har vært en viktig partner. Byene har vært case for studenter ved kurset LAA 325, som har bidratt til å vise handlingsrom og muligheter i byene.

I 2016 etablerte programmet et digitalt arkiv. Her presenteres stoff med relevans for Våre gater og plasser.

Se www.gaterogplasser.no for mer informasjon.

 

 

Foto: Guri Dahl © Riksantikvaren (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape