Du er her: Forsiden Prosjekter Rapport om Overvann som ressurs

Rapport om Overvann som ressurs


Prosjektet har kartlagt status og holdninger knyttet til anlegg med moderne overvannsløsninger. Kunnskaps- og erfaringsinnhentingen er utført av landskapsarkitekter, urbanister og VA-ingeniører.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Forskningsrådet  og Asplan Viak AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2016
Prosjektperiode: 2014-2016
Kostnad inkl mva: 1,6 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sigrid Vasseljen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Lisbet Haug, Ingvild Aarset, Ellen Leinonen, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: VA-ingeniører: Vebjørn Knotten, Håvard Knotten
Arkitekt: Arkitekt: Giambattista Zaccariotto
Samarbeidspartnere: NMBU v/ Ingrid Merete Ødegård
Ide og initiativtaker: Asplan Viak AS
Finansieringskilde/sponsor: Forskningsrådet og Asplan Viak AS
Annet: Fotograf: Asplan Viak AS

Representanter fra prosjekterende miljø, kommuner og entreprenører har bidratt med verdifull informasjon. Det er gjennomført workshops, befaringer og evaluering av ti bygde anlegg.

Spriket mellom overordnede føringer og mangel på realisering av denne type anlegg er åpenbart. De anleggene som er bygd er i stor grad vellykkede, både teknisk, hydrologisk og opplevelsesmessig. Mangel på gjennomføring kan i noen grad skyldes at kompetansen knyttet til alternativ overvannshåndtering er for lav blant aktøren i alle ledd, fra tiltakshaver til driftspersonell. Den største hindringen kan ligge i at nye løsninger krever endring av tankesettet vårt. Overvann har i alle år vært håndtert som et problem, som raskest mulig skal ledes bort gjennom systemer under bakken. Det kreves nytenkning for å møte utfordringer knyttet til økt fortetting, økte befolkningskonsentrasjoner i byer og tettsteder, samt større nedbørsmengder. I en slik om­stilling ligger også muligheten for at regnvannet kan bli en ressurs som et miljøskapende element og positivt bidrag til livskvalitet og biologisk mangfold.

 

In cooperation with the Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Asplan Viak AS has conducted a feasibility study on stormwater management, funded by The Research Council of Norway and Asplan Viak AS. The study has mapped the status and attitudes towards projects regarding modern stormwater solutions in Norway.

 

Foto:Asplan Viak AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape