Du er her: Forsiden Prosjekter Rasteplasser Sky-Langangen E18

Rasteplasser Sky-Langangen E18


Rasteplassene ligger på nord- og sørgående side av E18 ved Vassbotn, sør i Vestfold. Anlegget har fokus på estetikk, hensyn til myke trafikanter og god logistikk for store kjøretøy.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll Norge AS, Tønsberg
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Vassbotn, Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Areal/Størrelse: ca. 30 000 m2
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen v/ Jens Erik Farsjø
Ansvarlig landskapsarkitekt: Anne Kari Hetterud MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne Kari Hetterud MNLA, Lars-Erik Vedvik Hansen MNLA, Tore Næss, Harald Røstum
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge
Kunstner: Svein Rønning
Arkitekt: L2
Samarbeidspartnere: Statens vegvesen, UNESCO
Priser i konkurranser: Årets anlegg 2012 sammen med E18 Bommestad-Sky

Rasteplassene ligger visuelt skjermet fra det hurtige motorveimiljøet og gir de reisende en annerledes opplevelse. Anlegget skiller seg ut ved at det inneholder spennende arkitektur, skulpturpark og en geopark. Benker og støyskjerm er laget av kunstner. For de rastløse i baksetet er det utformet lekeplasser. Sitteplasser, stier og overganger er tilpasset de ulike brukergruppenes behov. Utstrakt bruk av larvikitt var en forutsetning i prosjektet. Bergarten er brukt i kombinasjon med plasstøpt betong, cortenstål og vegetasjon. Vegetasjonen består av stedegne arter, furu, kirsebær, bøkehekker og eføy.
Landskapsarkitekten har vært styrende for planløsningen av rasteplassanleggene.

Foto:Anne-Kari Hetterud (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape