Du er her: Forsiden Prosjekter Regional planlegging i Vestfold

Regional planlegging i Vestfold


Levende byer og tettsteder er en forutsetning for regional utvikling. Handel er et viktig virkemiddel for å sikre byenes attraktivitet. Vestfoldbyene kan sees på som et flerkjernet storbyområde. En felles by- og sentrumspolitikk vil forsterke de enkelte byers, tettsteders og Vestfolds samlede konkurransekraft.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Vestfold fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2009
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS v/Sigrid Stokke MNLA, Paal Grini og Erik Plathe
Annet: Regional plan for handel og sentrumsutvikling

Videreutvikling av sentrum som levende miljøer med urbane kvaliteter er et verktøy for å tiltrekke seg mennesker, både voksen kompetent arbeidskraft og unge som sikrer rekruttering i framtida. En regional plan for handel og sentrumsutvikling inneholder regionale planbestemmelser og retningslinjer, som skal sikre handel i sentrum og hindre uønsket, mer perifer lokalisering.

Foto:Trine Bjervig (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape