Du er her: Forsiden Prosjekter Regnbed Bryggen i Bergen

Regnbed Bryggen i Bergen


Bryggen i Bergen står på UNESCOs liste over verdens kulturarv, men i omlag 30 år har store mengder grunnvann lekket.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Bergen
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Riksantikvaren/Statsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2013-2014
Areal/Størrelse: 150 m2
Prosjektansvarlig: Trond Liane, Statsbygg
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Hageberg og Arna Dögg Arnardottir, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Prosjektleder/geoteknikk: Jann Atle Jenssen, anleggsteknikk: Christian Fredrik Espelid, begge Multiconsult, Norconsult AS, VA og Hydrogeologi v/hhv. Torstein Dalen og Kevin J. Tuttle
Entreprenør: Bergen Bydrift AS (v/prosjektleder John B. Stolt-Nielsen)
Prosjektgruppe: Riksantikvaren, Statsbygg, NGU, NIKU, Prosjekt Bryggen, Museum Vest, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune

Forvaltere og fageksperter har de siste årene jobbet sammen for å finne en løsning for å bevare kulturlagene og re­dusere setningsutviklingen. Resultatet er et avansert infiltrasjonsanlegg som er unikt i Norge.

Anleggets hovedoppgave er å tilføre grunnen nok vann til at grunnvannsnivået heves. Vanntilførselen skjer ved direkte infiltrasjon av overvann til grunnen. Regnbed er et av flere tiltak i denne sammenheng. Regnbedet består av over 700 urter og stauder og er det største regnbedet i sitt slag anlagt i Norge som et fordrøyningsanlegg.

Plantevalget i regnbedet baseres på hardføre arter og sorter som har denne landsdelen som naturlig voksested, er vel egnet til bruk i regnbed og er vannkjære. De fleste foreslåtte planter er stauder som har historie i den norske kultur enten som prydplante, medisin eller nytteplante. Plantene er satt sammen både med tanke på farge, blomstringstid. Plasseringen i regnbedet er tilpasset hvor mye fuktighet plante­artene tåler. Formuttrykk av regnbedet er basert på det opprinnelige anlegget fra Bryggehagene.

 

Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape