Du er her: Forsiden Prosjekter Reguleringsplan Klosterøya

Reguleringsplan Klosterøya

- Reguleringsplan Klosterøya

Klosterøya i Skien er et av landets mest attraktive transformasjonsområder med et utbyggingspotensiale på 200 000 m2.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Skien
Oppdragsgiver/Byggherre: Fase 1: Skien kommune, Fase 2: Klosterøya AS
Prosjektperiode: 2006 - 2009
Areal/Størrelse: 140 daa
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS (plan, landskap, veg, naturmiljø og biologisk mangfold, klima, kulturminner og kulturmiljø, SWOT-analyse, utbyggingsavtaler).
Samarbeidspartnere: Econ AS i innledende planfase
Prosjektgruppe: Bred forankring, Fremtidsverksted, Mulighetsstudie, SWOT-analyse
Asplan Viak AS har i innledende fase bistått Skien kommune med utarbeidelse av grunnlagsmateriale, fremtidsverksted og utvikling av visjoner for fremtidig bruk av øya. Klosterøya AS engasjerte Asplan Viak til å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning. Det har i planarbeidet vært lagt stor vekt på å utvikle en fleksibel og robust plan med fokus på Klosterøyas historie og unike beliggenhet.
Foto:MIR i samarbeid med Asplan Viak (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape