Du er her: Forsiden Prosjekter Rehabilitering av gågater i Drammen

Rehabilitering av gågater i Drammen


Gågatene på Bragernes i Drammen trengte oppgradering og rehabilitering. De var slitt etter mange års bruk og de generelle kravene til form og materialbruk er endret. Kravene til universell utforming har stor betydning.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Drammen, Bragernes
Oppdragsgiver/Byggherre: Drammen kommune, Byprosjekter
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2008 -2009
Prosjektansvarlig: Johannes Devold
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS v/ Trygve Sundt MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Trygve Sundt, Marianne Thomassen, Tiril Thomas, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI AS, Rasmussen & Strand AS, Stener Sørensen AS
Entreprenør: Steen & Lund AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS

Det er utarbeidet et samlet forprosjekt for oppgradering av gågatenettet, og også gjennomført opprusting og rehabilitering av Nedre Storgate. I prosjektet er det lagt vekt på å skape ryddighet i gatebildet, slik at det skal være lett å orientere seg. Midtsonen er trafikksone, der det aksepteres tidsbegrenset kjøring, som adkomst og varelevering. Sidearealet er delt i en møbleringssone og en gangsone. Gangsonen er plassert langs vegglivet og markert i samsvar med kravene til universell utforming. Midtsonen har et belegg av lys grå granitt, mens sidearealene er opparbeidet med større plater av rød granitt.

Foto:Sundt & Thomassen AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape