Du er her: Forsiden Prosjekter Rehabilitering av Langøya

Rehabilitering av Langøya


Langøya er en øy utenfor Holmestrand med lang industrihistorie. Helt siden 1650-tallet er det blitt tatt ut kalkstein her. Mer moderne kalkutvinning har foregått fra 1899 fram til 1985. Etter dette har Langøya fungert som avfallsdeponi for ordinært og miljøfarlig avfall. Deler av øya er nå fylt opp og Langøya skal tilbakeføres til den naturperlen det engang var.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Hjellnes Consult AS
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Re, Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Norsk Avfallshandtering AS (NOAH)
Byggeår/Ferdigstilt: 2017
Prosjektperiode: 2012-2017
Areal/Størrelse: 97 daa
Prosjektansvarlig: Hjellnes Consult AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Hjellnes Consult AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Helene Bast MNLA, Knut Andreas Øyvang MNLA, Kristin Ås
Entreprenør: Isachsen Gruppen AS
Anleggsgartner: Isachsen Grøntmiljø
Underleverandører: COWI AS v/Kristin Moldestad, planteviter

Planarbeidet inkluderer regulering, oppfyllingsplan i 3D og detaljering av terreng og vegetasjon. Målet er at Langøya igjen skal bli en fritidsdestinasjon i Oslofjorden. Første delområde skal gjøres tilgjengelig for besøkende juni 2017. Resten av deponiene avsluttes og lukkes fram mot 2030 – og stadig større deler av øya gjøres tilgjengelige.

En del forutsetninger ligger til grunn for tilbakeføring av terreng over avfallsdeponiene. Over avfallet legges et tetningslag med leire og et frostsikringslag med kalkstein. Det er ikke anledning til å plante trær over deponikroppen. Det må heller ikke bli stående vann som kan trenge ned gjennom sikkerhetslaget, og overflaten må ha en bestemt utforming med tanke på avrenning. I tillegg grenser områdene med avfallsdeponier opp mot eksisterende naturvernområde på Langøya. Det etterstrebes i stor grad å bruke jordmasser fra øya, samt frø- og plante­materiale tilpasset flora og fauna i naturreservatet.

For å gi de besøkende en variert opplevelse av området vil den monotone formen som deponi­kroppen har brytes opp av terrengformer, store steiner, oppstikkende fjell og buskvegetasjon. Et utkikkstårn inspirert av en gammel historisk bygning på Langøya, Tordenskiolds krutthus, skal oppføres på et av de høyeste punktene på øya.

Andre øyer i Oslofjorden er inspirasjonskilde – og det skal etableres kalkrike arter som man også finner i naturreservatet. Materialet på toppen av deponiet er knust kalkstein, og med et tynt jordlag oppå, vil dette på sikt gi den fine kalkengvege­tasjonen som opprinnelig finnes på øyene.

Foto: Hjellnes Consult AS. Effektiv oppbygging med gravemaskin. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape