Du er her: Forsiden Prosjekter Restaurering av Trolldalsbekken

Restaurering av Trolldalsbekken


Moss kommune ønsker å revitalisere den blågrønne strukturen langs Trolldalsbekken. Strekningen som skal restaureres er på 3 km, fra Peer Gynts vei i sør, til Kambobukta i nord.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Kambo, Moss
Oppdragsgiver/Byggherre: Moss kommune
Prosjektperiode: Juni 2012 til juni 2013
Areal/Størrelse: 3 km
Prosjektansvarlig: Stein B Olsen & Elin Tanding Sørensen MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Elin T Sørensen, landskapsarkitekt MNLA
Rådgivere/konsulenter: COWI Areal og landskap v/Benedikte W Oliver (vegetasjon), Margit Vinjerui Christenson MNLA (visualisering). COWI Natur & vannmiljø v/Stein B Olsen og Svein O Åstebøl (vannkvalitet), Karl Otto Mikkelsen (biotopforbedrende tiltak).
Samarbeidspartnere: Moss kommune og Fylkesmannen i Østfold
Ide og initiativtaker: Moss kommune
Prosjektgruppe: Moss kommune styringsgruppe, Fylkesmannen i Østfold, COWI AS

 Med prosjektet spiller bærekraftig vannhåndtering en drivende rolle i byutviklingen, hvor Moss sentrum forbindes med Kambobyen som ledd i en knutepunktbasert strategi. Mulighetsstudien fokuserer på naturhermende og biotopforbedrende løsninger. En av hovedoppgavene har vært å komme med konkrete tiltak for bedret vannkvalitet og tilrettelegging av biotoper for sjøørett. Med blågrønne løsninger oppnås urbane rom der folk kan oppleve at naturens kretsløp inngår som problemløser og estetisk element – tilrettelagt natur med direkte pedagogisk funksjon. Restaureringen av Trolldalsbekken skal foregå som en inkluderende planprosess.

Foto:Vinjerui Christenson/Sørensen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape