Du er her: Forsiden Prosjekter Reynoldsparken

Reynoldsparken


Med vinnerutkastet "Så sa hun", fra konkurransen om nytt kulturhus i Porsgrunn, ble prosjektet tatt videre med regulering, prosjektering og bygging. Reynoldsparken er en del av prosjektet som omfatter nytt kulturhus, deler av Storgata, elvefront kulturtorg og med Reynoldsparken i nord.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Porsgrunn, Telemark
Oppdragsgiver/Byggherre: Porsgrunn kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2007-2013
Areal/Størrelse: Ca. 3000 m2
Kostnad inkl mva: Ca. 9 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Rådgivere/konsulenter: Zenisk AS, Siv. ing. Tore Mathisen AS, Norconsult AS, Erichsen & Horgen AS
Entreprenør: HRL Entreprenør AS
Anleggsgartner: Nordengen AS
Arkitekt: Dyrvik Arkitekter AS

Reynoldsparken er utvidet og utviklet til en bypark med kontakt til elven. Parken er vestvendt og har gode sol og utsiktsforhold. Som overordnet grep deles parken inn i grønne kiler/sletter som bølger seg ulikt ned mot elva. Bølgene, med sine forskjellige terrenghøyder, gjør det mulig å bevare de fleste av de eksisterende store, flotte trærne. De gressdekte kilene er attraktive arealer for rekreasjon og møteplass i tilknytning til kultur­huset.

Nivåforskjellen mellom Storgata og elvefronten utnyttes med brede benker i overgangen mellom de grønne kilene og plassgulvet mot elva. Benkene utformes ulikt og skaper varierte rom og mellomrom i parken.

Foto:Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape