Du er her: Forsiden Prosjekter Ring 2 - Kirkeveien fra Mid

Ring 2

- Kirkeveien fra Middelthunsgate til Frogner plass

Statens vegvesen Oslo utarbeidet i 1996 et formgivningsprogram for Ring 2 fra Galgeberg til Frogner plass. Ring 2 er nå videreutviklet som parkgate. Ringens funksjon som kollektivåre er tydeliggjort og tilbudet til gående og syklende er forbedret.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Statens Vegvesen
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region øst
Byggeår/Ferdigstilt: 2003
Areal/Størrelse: 700 m²
Kostnad inkl mva: 60 mill (inkludert ny trikketrasé)
Prosjektansvarlig: Jon Bugge, reguleringsplan(2002) og Geir Erik Nilssen, byggeplan/anlegg
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Statens vegvesen Region øst, Stor-Oslo distrikt
Rådgivere/konsulenter: Norconsult og Birger Heyerdal
Entreprenør: Oslo vei
Kirkeveien fra Frogner plass til Middelthunsgate kranses av frodige villahager og Frognerparken. Trikketraseen forsterker det grønne preget ved at det er plantet en lang rekke med søyleeik. På Frogner plass er det gamle lysregulerte veikrysset ombygd til en asymmetrisk rundkjøring hvor holdeplassen for trikken er lagt på den store plassen inne i rundkjøringen. Granittkantstein og betongheller i varierende størrelser er valgt som gjennomgående materialer. Holdeplassene er utstyrt med spesialdesignede letak og rekkverk.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape