Du er her: Forsiden Prosjekter Risenga idrettspark

Risenga idrettspark


Asker kommune hadde til hensikt å oppgradere Risenga idrettspark i forbindelse med bygging av ny idrettshall og nytt svømme- og badeanlegg. Denne nyetableringen utløste behovet for en omstrukturering av infrastrukturen med fokus på de trafikale løsninger. En tydelig overordnet trafikkseparering med gangtrafikk, parkeringsanlegg og adkomst for kjørende.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Beliggenhet: Asker
Oppdragsgiver/Byggherre: Asker kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2006
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS, seksjon 13.3 landskapsarkitekter (senere Link landskap)
Rådgivere/konsulenter: Arkitekt (badeanlegg): BFS arkitekter AS, Arkitekt (idrettshall): Østgaard arkitekter AS
Anleggsgartner: Strandman Anleggsgartnerfimra AS
Kunstner: Marit Lycander
Brages vei ble anlagt som adkomstallé til parkens sentrale kvadratiske hovedplass med parallelle, separate gangveitraséer. Plassen gir rom for ulike funksjoner: adkomstsoner, vendehammer og oppholdssoner for brukere. Overvannshåndtering er gjennomført i åpne kanaler sammen med lukkede fordrøyningssystemer. Materialbruk i anlegget er granitt og betong. Høystammede allétrær i samspill med belysningsarmaturer gir anlegget et stramt funksjonelt karakterpreg.
Foto:Multiconsult AS, seksjon 13.3 landskapsarkitekter (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape