Du er her: Forsiden Prosjekter Rommen skole

Rommen skole


Rommen skole og kultursenter omfatter barne- og ungdomsskole, flerbrukshall, kultursal og folkebibliotek. Anlegget er tilrettelagt for aktiviteter som gjenspeiler skolen og brukerenes interesser og behov, så vel inne som ute.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Groruddalen i Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Undervisningsbygg Oslo KF
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2006-2010
Areal/Størrelse: 36,2 daa
Kostnad inkl mva: 37,5 millioner (totalt utomhusanlegg)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS v/Kari Bergo MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Østengen & Bergo AS v/Ann Kristin Almås, Christoph Köpers, Johan Østengen MNLA
Anleggsgartner: Skutle AS
Underleverandører: Steen og Lund AS
Arkitekt: L2 Arkitekter

Bygget ligger i et skrånende ravinelandskap hvor vegetasjonsbelter fletter seg inn i skoleområdet og danner grønne forbindelser til omgivelsene. Rundt bygget finnes mindre soner med varierte funksjoner: ‘Festplassen’ er et solfylt oppholdsog møtested for større og mindre folkemengder. ‘Aktivitetsstrengen’ binder området sammen i nord- /sydgående retning og utfordrer til lek og aktivitet. Utearealet som helhet gir variert mulighet for fysisk fostring, lek og idrett, og tilbyr utfordringer for alle aldersgrupper. Samtidig finnes det rom for hvile, ro og læring.?

Foto:Rolf Estensen og Østengen & Bergo AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape