Du er her: Forsiden Prosjekter Saga senter

Saga senter


Saga Senter er første ledd i en større utvikling av området øst for Jessheim jernbanestasjon. Oppdraget ble vunnet i en plan- og designkonkurranse sammen med ØKAW Arkitekter i 2008.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Boligområder, hyttefelt
Beliggenhet: Ullensaker, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Jessheim Byutvikling AS
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2008-2013
Areal/Størrelse: 10 700 m2
Kostnad inkl mva: Ca. 7,5 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS
Entreprenør: Ø. M. Fjeld
Anleggsgartner: Nordby Maskin AS
Arkitekt: ØKAW AS Arkitekter MNAL
Priser i konkurranser: 1.premie i plan- og designkonkurranse 2008, med ØKAW Arkitekter
Annet: Foto: Damian Heinisch

Grindaker AS

Bebyggelsen består av boliger på 3–4 plan over 1–2 forretningsetasjer på gatenivå, samt parkeringskjeller. Området er delt i to i forlengelsen av den nye Dampsagalleen. I denne aksen ligger anleggets «hjerte», med næringsarealer ut mot et sentralt torg. Et stort frodig amfi henvender seg mot torget. Fra torget er det heis og trappeforbindelse til to skjermede, halvprivate boligtun. Alle leiligheter har inngangsparti fra disse tunene. Langs midtaksen i boligtunene strekker seg et multimøbel i tre. Møbelet har forskjellige funksjoner som sittekant, bølgedekke, sandkasse, plantekasse, pergola med klatreplanter med mer. Mot syd åpner tunene seg med punkthusbebyggelse. Mellom punkthusene er det fire mindre gårdsrom med hver sin temahage. Uterommene har enkel materialbruk med grus, betong, stål og tre. Her er stor frodighet, med hekker som skiller mellom private uteplasser og fellesområdene. Vegetasjonen er bærbusker, duftende planter, prydgress, prydbusker, trær og klatreplanter. Store deler av uteanlegget er på betongdekke.

  

Foto:Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape