Du er her: Forsiden Prosjekter Samisk videregående skole

Samisk videregående skole


Samisk videregående skole er et spennende prosjekt som krever forståelse for samisk kultur, landskap og klima på Finnmarksvidda. Skolen skal være et attraktivt samlingssted for hele det samiske kulturområdet. Elevene skal rekrutteres fra hele Sápmi. Hovedformålet med skolen er å bidra til å styrke samisk språk og kultur.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Kautokeino, Finnmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Prosjektperiode: 2012-2014
Areal/Størrelse: 22 500 m2. Brutto areal for nybygget: 6500 m2
Kostnad inkl mva: 15 mill. kr.
Prosjektansvarlig: LANDSKAPERIET AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mona Kittelsen Røberg MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marianne Thomassen MNLA, Kamil Jerzyk
Rådgivere/konsulenter: Polarlandskap AS v/Klaus Wirtz MNLA
Arkitekt: LMR Arkitektur AS
Prosjektgruppe: UnionConsult Frederiksen AS, UnionConsult Boro VVS og Miljø AS, Malnes og Endresen AS, UnionConsult BA8 AS, Brekke & Strand Akustikk AS

I tillegg til ordinær videregående opplæring er det nye skoleanlegget tilrettelagt for undervisning i reindrift og duodji (samisk håndarbeid), bygg- og anlegg, og samisk tradisjon. Dette krever et særskilt godt samspill mellom ute og inne. Utforming av utearealene er inspirert av stedlige forhold, klima, naturmaterialer og landskap. Gjennom et enkelt formuttrykk og god logistikk gis uteanlegget en egen identitet som bygger opp under skole­byggets funksjon og estetikk.

I planprosessen har det vært særlig fokus på miljøriktige og driftsvennlig løsninger som overvanns­håndtering mht. permafrost, utforming og plassering av bygg og utearealer for å oppnå best mulig lokalklima, samt utebelysning i forhold til mørketiden og det unike polarlyset med lange blå timer og nordlys.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape