Du er her: Forsiden Prosjekter Sansehage og park, Hammerfest

Sansehage og park ved Hammerfest pleie- og omsorgssenter


Prosjektet omfatter en solrik offentlig park, Kirkeparken, som går over i en lun sansehage, som så fortsetter i en innendørs sansehage.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Hammerfest, Finnmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Consto AS/ Hammerfest kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013-2015
Prosjektperiode: 2012-2015
Areal/Størrelse: Sansehage ca. 550 m2 + bypark ca. 1400 m2
Prosjektansvarlig: Mari Bergset MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Mari Bergset MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Yu Zhang og Helder Neves
Entreprenør: Consto AS
Arkitekt: Borealis Arkitekter AS, Tromsø. Intriørarkitekt: Steinsvik Arkitektkontor AS

Denne tenkes utviklet til en felles vinterhage, et sosialt møtested for brukere og besøkende. Parken og sansehagen kan styrke hverandre og bli et aktivum for Hammerfest som by. I tillegg vil den skjermede sansehagen bli en viktig del av tilbudet til de som bor på Pleie- og omsorgssenteret.

Bygningen er lagt som skjerm mot nord slik at parken og sansehagen får gode solforhold, samtidig skjermes uteområdene mot kald trekk. Kirkeparken utformes som et kupert landskap med vegetasjon, terrengformer; fjell og daler. Det barske landskapet rundt Hammerfest har påvirket topografien i det nye landskapet; linjene er kantete som klimaet en stormfull vinterdag, eller rissene i vindpåvirket snø. Dette forma landskapet skal by på naturopplevelser, synliggjøre årets gang i blomster og trær, og finne nye former ettersom snø og vind gir nytt terreng. Terrengformene er også viktige for å dempe støy fra Fylkesveien som går forbi parken.

Foto:Steinsvik Arkitektkontor og Borealis Arkitekter AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape