Du er her: Forsiden Prosjekter Saunesparken

Saunesparken


Saunesparken var første del av promenaden langs den nye, urbaniserte sjøfronten i Ulsteinvik sentrum. Parken er mykje brukt av innbyggarar og besøkande, samt av skuleklassar og barnehagar.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen Vest AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Ulstein, Møre og Romsdal
Oppdragsgiver/Byggherre: Ulstein kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2009-2012
Areal/Størrelse: 5 daa
Kostnad inkl mva: 7,5 mill. kr
Prosjektansvarlig: Siri A. Myklebust MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Siri A. Myklebust MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Siri A. Myklebust MNLA
Anleggsgartner: Jan Erik Sandal AS
Priser i konkurranser: Norges beste uterom 2016, kategori tettsted
Finansieringskilde/sponsor: Tredelingsmidlar frå private næringsverksemder, Ulstein kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune
Annet: Foto: Per Eide studio, Siri A. Myklebust

Det er delt inn i soner for ulike aktivitetar ved hjelp av vegetasjonsbelte, terrengformer og to langstrakte betongdekke. Plassdekka har innfelt belysning og breie sittetrinn mot Sauneselva. Parken inneheld kunstgrasbane, bane for streetbasket, sandvolleyballbaner og område for mini­golf, samt leikeområde for mindre barn med huske, karusellar, vippedyr, leikehus, gjerde med leikefunksjonar m.m. Her finst også område for piknik og andre rolegare aktivitetar. Elvepromenaden langs parken har prydkirsebærtre som er lyssett på kveldstid.

Saunesparken vart kåra til Norges beste uterom i 2016 av Norsk Kommunalteknisk Forening. Utdrag frå juryrapporten: «… Det store, nye parkrommet utvider parkbegrepet på en svært god måte og juryen vil spesielt fremheve hvordan parken henvender seg til mange brukergrupper. Parken virker samlende for tettstedet og er med sitt rike innhold en ny arena til å møtes på tvers av generasjoner og interesser. Juryen vil også fremheve parkens utforming, som har høy estetisk kvalitet med et godt design og valg av varige materialer.»

Foto: Per Eide (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape