Du er her: Forsiden Prosjekter Seiersten stadion - Drøbak

Seiersten stadion - Drøbak


Seiersten stadion har i mange år vært hovedarena for en rekke sportsaktiviteter med blant annet friidretts- og fotballbane, samt Frognhallen for innendørs idrett.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Beliggenhet: Frogn, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Frogn kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014-2016 Trinn 1
Prosjektperiode: 2013-2016 Trinn 1
Areal/Størrelse: Ca. 20 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 25mill. kr (banedekker, trafikkareal og grøntanlegg)
Prosjektansvarlig: Frogn kommune v/ Bjørn Nordvik
Ansvarlig landskapsarkitekt: John Berg MNLA
Rådgivere/konsulenter: Folloprosjekt AS, Sweco AS, Lars Myhre AS, Oddleif Dahlen (NIF)
Entreprenør: Grimsrud AS

Anleggene har høyt brukspress med tilsvarende slitasje, og er under betydelig oppgradering. Trinn 1 er gjennomført med kunstgressbane for fotball, kunststoffdekke for løpsøvelser og ballidrett, nytt tribuneanlegg, ny sportshall, samt adkomstsoner og fellesparkering med Frogn rådhus. Trinn 2 er under oppføring med nytt badeanlegg. Anleggene benyttes av organisert idrett så vel som skoler og barnehager i nærområdet, og betraktes som et svært viktig aktivum for lokalsamfunnet.

 

 

 

 

 

 

Foto: John Berg. Gabionmur av granitt «Rød Røyken» demmer opp 5 meter terrengsprang. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape