Du er her: Forsiden Prosjekter Seim kyrkjegard

Seim kyrkjegard


Kirkegården er på grunn av stor høydeforskjell anlagt i tre terrasser bygget i naturstein som følger landskapets buete form.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Seim, Lindås kommune
Oppdragsgiver/Byggherre: Lindås kyrkjelege fellesråd
Byggeår/Ferdigstilt: 2006
Prosjektperiode: 2002-2006
Areal/Størrelse: 6000 m²
Kostnad inkl mva: Ca kr 6 mill.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Riss Landskap as v/ Anne K. Irgens MNLA
Rådgivere/konsulenter: Byggeleder; Riss Landskap as v/ Fritjof Stangnes MNLA
Entreprenør: Ynnesdal Maskin AS
Buksbomhekker deler opp gravfeltene og markerer buen som gravene skal plasseres etter. Vannpost og avfallsrom er integrert i murene i hver terrasse. Tosidige natursteinsmurer med skiferavdeking rammer inn gravplassen. Portene symboliserer trebåten - livets siste reise og Seims historiske tilknytning til sjøen. Nederst på kirkegården ligger et lite arbeidshus med vegger i samme stein som murene på gravplassen.
Foto:Anne K. Irgens (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape