Du er her: Forsiden Prosjekter Sentrumsgater i Bergen

Sentrumsgater i Bergen


Opprustningen av Strandkaien/Østre Murallmenning og Håkonsgatens for-lengelse er to av flere gateopprustningsprosjekter i regi av Bergensprogrammet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Bergen
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen Region vest
Byggeår/Ferdigstilt: 2010-2012
Areal/Størrelse: 10 daa og 12 daa
Kostnad inkl mva: 43 mill. kr. og 55 mill. kr. (totalt), Kontrakt 1,6 mill. kr. og 1,2 mill. kr.
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Hanne Tangen, Vibeke Lokøy, Nina Fredriksen og Inger Hageberg, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult AS v/Bent Stensaker (ARK) og Kjetil Tepstad (RIVeg)
Anleggsgartner: Wikholm AS
Prosjektgruppe: Multiconsult AS, Bergen kommune, Statens vegvesen Region vest og Graveklubben.
Finansieringskilde/sponsor: Bergensprogrammet

Strandkaien/Østre Murallmenning er oppgradert med brede skiferbelagte fortau, rullevennlig sykkelfelt og bedre kontakt med sjøfronten med gode møteplasser, som et trappeanlegg i granitt, og designbenker i kortenstål og tre. Det er lagt vekt på universell utforming i hele prosjektet, samtidig som man tar vare på antikvariske verdier. Skåret storgatestein er integrert i øvrig belegg, og der fortauet varierer i bredde fungerer langsgående skiferstaver som naturlige ledelinjer.

Håkonsgatens forlengelse har mange likhetstrekk med Strandkaien, med høy kvalitet på materialbruk og gode estetiske løsninger. Trapper og murer i granitt, skifer og betongheller på fortau, og mangfoldig variasjon av brosteinsdekker. Belysningen er oppdatert i begge prosjektene.

Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape