Du er her: Forsiden Prosjekter Sjøparken i Levanger

Sjøparken i Levanger


Sjøparken er en del av det grønne parkdraget i Levanger sentrum. Prosjektets mål var å revitalisere parkaksen og forankre Sundet som viktig identitetspunkt i byen. Parken skal sikre allmenn tilgang og tydeliggjøre byens kontakt med sjøen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult AS, Steinkjer
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Levanger, Nord-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Levanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2010
Prosjektperiode: 2008-2010
Areal/Størrelse: 5,1 daa
Kostnad inkl mva: 7 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult Steinkjer v/Anne Caroline Haugan MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult Steinkjer v/Anne Caroline Haugan og Siri Alette Aurstad, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult har hatt tverrfaglig planleveranse med fagene Geologi, Vann- og avløp, Samferdsel, Byggeteknikk og Elektro
Entreprenør: Fiborg Maskin AS
Finansieringskilde/sponsor: Levanger kommune, Nord-Trøndelag fylkeskommune, Coop, Sparebank 1 SMN

Naboer er den gamle Dampskipsbrygga og en restaurant. Med et amfi av granittstein og et flatt parti mot sjøen inviterer parken til fleksibel bruk. Den er i flittig brukt som utendørs arena. To store trær er bevart og gir en fin kvalitet til anlegget. Ny trebrygge og trapp gir god adkomst til vannet, og benyttes som badeplass. Prosjektet inkluderer opparbeidelse av fortau og heving av Sjøgata gjennom parkaksen. Hensynet til universell utforming er innarbeidet i størst mulig grad.

Foto:Øyvind Dybvig Johnsen (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape