Du er her: Forsiden Prosjekter Skansedammen Parkeringsanlegg

Skansedammen Parkeringsanlegg


De siste årene har det vært en betydelig økning i mengde biler, parkert på gateplan i området rundt Skansedammen. Derfor skal den gamle Skansedammen, som opprinnelig var et vannmagasin til Brannvesenet ved bybranner, bygges om til parkeringsanlegg, med plass til 193 biler.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Bergen
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune, Etat for utbygging
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: 2300 m2
Kostnad inkl mva: 85 mill. kr
Prosjektansvarlig: Andrew Weaver
Ansvarlig landskapsarkitekt: Halldor Birgir Halldorsson
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Halldor Birgir Halldorsson, Anne Siri Lingaas MNLA
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult (RIB)
Entreprenør: Veidekke AS
Anleggsgartner: Anleggsgartnermester Wikholm AS
Kunstner: Suvi Nieminen

Dette medfører en oppgradering av parkanlegget rundt Skansedammen. Oppgraderingen består i bedre oppholdsarealer, økt tilgjengelighet, ny beplantning, skiferbelegg og en stor utsiktstrapp ned mot Vågen. Damkronen til Skansedammen vil bli tilbakeført akkurat slik den lå før, med de samme steinene. Dammen blir ca. 20 cm dyp. Vannet kjøres gjennom et renseanlegg, slik at vannspeilet til enhver tid blir både klart og rent. Om vinteren reduseres vanndybden til 10 cm, slik at det lett kan dannes is og legges til rette for bruk av skøyter. Bunnen i dammen får en slipt overflate. Dermed kan den kan benyttes til ulike arrangementer for nabolaget, etter at vannet er tappet ut. I parken plasseres tre skulpturer av Suvi Nieminen. Idémessig knyttes skulpturene til Skansen, som et historisk viktig utsiktspunkt, og til en forestilling om parken som en «utvidet stue» for nærmiljøet.

 

Foto:Multiconsult (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape