Du er her: Forsiden Prosjekter Skedsmo kirkegård

Skedsmo kirkegård


Skedsmo kirke ligger på et høydedrag. Kirken framstår som et tydelig landemerke. Den eldste delen av eksisterende kirkegård er et middelalder­kirkested. Prosjektet har omfattet regulering, forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging i byggeperioden.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Kirkegårder, gravlund, minnelund
Beliggenhet: Skedsmo, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Skedsmo kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2008-2013
Areal/Størrelse: Ca. 40 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 50 mill.
Rådgivere/konsulenter: Hjellnes Consult AS, Cowi AS
Entreprenør: Askim Entreprenør AS
Samarbeidspartnere: Byggeledelse: Siv.ing. Trond Thorvaldsen AS

Opplevelsen av store landskapsrom og åpenhet er viktig for områdets karakter og var ønskelig å bevare. Hovedaksen fra kirken ned til utvidelsesarealet springer fra en historisk adkomst til kirkebygget. Tre sentrale plasser langs denne aksen markerer tverrgående forbindelser og kobler den nye gravlunden opp mot kirken. Disse plassene er opparbeidet som fokalpunkter og naturlige pausesteder.

Vegetasjonen skal ivareta viktige siktlinjer og tydeliggjøre gravplassens akser. Det var et ønske om å opprettholde sikt mot kirken og prestegården. Det er brukt en del markdekkende stauder og forskjellige sorter gress og stauder som bunndekke. Dette blant annet for å opprettholde åpenheten, gi årstidsvariasjoner og skape rom og skjerming av oppholdssoner. Det nye utvidelsesområdet inneholder tomt for nytt seremonibygg, kistegraver, minnelund og muslimsk gravfelt, samt parkering. Prosjektet har i tillegg omfattet omlegging av to kommunale veier. 

Foto:Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape