Du er her: Forsiden Prosjekter Skiparvika friområde

Skiparvika friområde


Det forventes store overskudd av steinmasser fra byggingen av E39 Os-Bergen i perioden 2015-2018. Tre team var invitert til å utføre parallelloppdrag med å skissere forslag til hvordan sprengstein fra E39 kan skape et nytt friområde ved Skiparvika i Nordåsvannet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen
Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant
Beliggenhet: Bergen, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Bergen kommune
Prosjektperiode: 2012-2013
Areal/Størrelse: Ca. 80 daa
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Johan Abrahamsson LAR/MSA, Laila Iren Isene og Anne K. Irgens, begge MNLA

Forslaget «Skiparvikøyene» gir en fleksibel løsning – der det er mulig å fylle store mengder med stein, men som også kan etableres med mindre masser og færre øyer. Løsningen berører bare allerede ødelagt strandlinje, og den bevarer økosystemet i fjæresonen ned til fem meters dyp. Vegetasjonsmatter med lyng og furutrær hentes fra anleggsområdet til E39 og får leve videre på øyene.

Det er lagt stor vekt på fjernvirkningen fra Troldhaugen, med Edvard Griegs villa, komponisthytte og konsertsal. Landtungen og øyene innordner seg i den eksisterende landskapsstrukturen, og er plassert slik at de skjuler og skjermer mot motorvegen og mot ny bebyggelse i Skiparviklia. Formen på øyene er en stilisert utgave av Marmorøyene og naturlandskapet omkring. Det er i etterkant utarbeidet reguleringsplan på grunnlag av skisseforslaget.

Foto:Norconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape