Du er her: Forsiden Prosjekter Smidsrød helsehus

Smidsrød helsehus


Smidsrød helsehus er et nytt sykehjem med 80 sykehjemsplasser, legesenter, produksjonskjøkken og dagavdeling. Sykehjemmet består av to bygninger; sykehjem og demensavdeling.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Tønsberg
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Nøtterøy, Vestfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Nøtterøy kommune og Veidekke AS (totalentreprenør)
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2010-2013
Areal/Størrelse: 18,5 daa
Kostnad inkl mva: 6,9 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Asplan Viak AS, Tønsberg
Ansvarlig landskapsarkitekt: Inger Synnøve Elsness MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Inger Synnøve Elsness MNLA, Margit Opsahl MNLA, Birgitte Adal
Entreprenør: Veidekke AS
Anleggsgartner: Strandman AS
Underleverandører: Hjertetreet AS
Arkitekt: Kristiansen & Bernhardt arkitektur - interiør AS v/Ingrid Jorunn Sporsem MNAL

Bygningsmassen deler uteområdene naturlig opp i en hage-/oppholdsdel på byggenes vestside og trafikk- og adkomstsone på østsiden. Demensavdelingen har egen sansehage som er inspirert av Nøtterøys beliggenheten ved sjøen. Det er blant annet laget egen rullesteinsstrand med en gammel båt, skjell og andre elementer som kan vekke gode minner til live.

Det er lagt stor vekt på å forene universell utforming med stimulering til bevegelse og opplevelse. En sti rundt hovedbygningen med terrengmessige utfordringer er blitt en populær trimrunde. Plantebruken har vært et viktig tema, og det er lagt vekt på å skape et anlegg med frodig og variert plantebruk. Dette har blitt godt mottatt. 

Foto:Simon Blix (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape