Du er her: Forsiden Prosjekter Solheimsviken næringspark

Solheimsviken næringspark


Solheimsviken næringspark ligger på det tidligere verftsområdet til Bergen Mekaniske Verksteder, og vil i fremtiden utvikles til et område med allsidig næringsliv.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Riss Landskap AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Oppdragsgiver/Byggherre: Rieber Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2002 - 2003
Areal/Størrelse: Ca 10 000 m²
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Fritjof Stangnes, Nina Dybwad, Aslaug Norendal MNLA
Rådgivere/konsulenter: Smidt og Ingebrigtsen AS (Byggteknikk), KV-engineering (Elektro), Jon R. Vesterheim (VVS)
Det er utarbeidet et prosjekt med en klar visjon om å bevare stedets særpreg og identitet - uteområdene skal gjenspeile stedets historie. Gjenbruk av stedegne kvaliteter er et viktig stikkord.
Ryggraden i anlegget dannes av en sentral akse som forsterkes av en dobbel trerekke med espaliert lind. Den leder fra viktige adkomstsoner og ned til fjorden. Aksen markerer den tidligere slippen på verftet og består av en kanal omkranset av grusstier og enkel vegetasjon. Kanalen starter i bassenget lengst sør i området. Derfra går den videre gjennom hele anlegget til den ender i en vanntrapp lengst i nord. Her plasseres det også en paviljong for mindre arrangement, utstillinger etc. Eksisterende sveisedekke med tilstøtende trebrygger og dokkport benyttes til oppholds- og gangarealer.
Skulpturen «Propellen» er plassert i et basseng i starten av kanalen. Dette er et minnesmerke over arbeiderne på BMV og deres innsats. Ytterkantene i bassenget rundt skulpturen er utført i svart betong og stålplater. Vannrennen har en overflate av slipt, svart betong og bølgemotivet er satt i brostein.
Foto:Riss Landskap AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape