Du er her: Forsiden Prosjekter Son sentrum: torg, miljøgate og bryggepromenade

Son sentrum: torg, miljøgate og bryggepromenade


Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Vestby, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Vestby kommune og Akershus fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014-2015
Prosjektperiode: 2014-2015
Areal/Størrelse: Ca. 7500 m2
Kostnad inkl mva: Miljøgate og torget: Ca. 17 mill. kr, eks. arkeologiske utgravinger. Brygga: Ca. 6mill. kr, inkl. pæling
Prosjektansvarlig: Vestby kommune, prosjekt kommunalteknikk
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Tom Dyring og John Berg, begge MNLA
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult (bryggepæling)
Entreprenør: Sarpsborg Park & Anlegg AS, Arne Rød & Co AS
Underleverandører: In Situ AS: Markering av gamle hustufter som kulturminne

Son sentrum
Til grunn for prosjektene ligger Vestby kommunes ambisjoner om en omfattende oppgradering av Son sentrum. Arbeidet ble delt opp i tre delprosjekter. Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS ble tildelt prosjekteringen fra idéprosjekt til detaljering og gjennomføring. Delprosjektene har vært: 

Son torg
Prosessen startet med et enkelt idéprosjekt. Etter at viktige kulturminner ble avdekket i sammenheng med gravestart, ble byggherrens ambisjoner og standarden i prosjektet betydelig oppgradert underveis i prosessen. 

Miljøgata
Omfatter en sammenhengende oppgradering av den nedslitte Storgata gjennom hele Son sentrum i en lengde på ca. 300 meter.

Brygga
En sammenhengende bryggepromenade er regulert på sjøsiden, mellom Son sentrum og Sonskilen/Såna elv. Brygga er pælet i tidligere sjø, og legger samtidig til rette for store uteserveringer som opplever jevnt høye besøkstall og stor stemning!

 

Foto:Tom Dyring (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape