Du er her: Forsiden Prosjekter Son torg - kulturminnefunn

Son torg - kulturminnefunn


Storgata og torget i Son skulle oppgraderes. I henhold til reguleringsbestemmelsene ble det gjort arkeologiske registreringer og utgravinger, gjennomført av Akershus fylkeskommune.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: In Situ AS
Kategori: Kulturlandskap, historiske anlegg, vern
Beliggenhet: Vestby, Akershus
Oppdragsgiver/Byggherre: Akershus fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013
Prosjektperiode: 2012-2013
Kostnad inkl mva: 20,1 mill. kr
Prosjektansvarlig: Akershus fylkeskommune ved Anne Traaholt og Kjartan Fønstelien
Ansvarlig landskapsarkitekt: In Situ AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Gro Hogsnes Tandberg MNLA
Samarbeidspartnere: Landskapsarkitektene Berg & Dyring AS: ansvarlig for miljøgate og deler av torget
Ide og initiativtaker: Akershus fylkeskommune

Funnene som ble avdekket var betydelig større enn for­ventet. Det ble blant annet påvist tre lag med gate- og bygningsstrukturer. Det eldste laget ble datert ved hjelp av myntfunn fra 1600-tallet.

Akershus fylkeskommune engasjerte In Situ AS for å finne en løsning på hvordan kulturminnene kunne tolkes og vises frem. Miljøgateprosjektet og øvrige deler av torget er prosjektert av landskapsarkitektene Berg & Dyring.

De interessante funnene fikk mye opp­merksomhet både lokalt og i riksavisene. En løsning kunne være å heve og gjenbruke struk­turene som ble avdekket. Etter nøyaktig registrering og laser­skanning av hver eneste stein, ble alt materialet i stedet lagt tilbake og overdekket. Gatestruktur, sylsteiner og gulv ble så gjenskapt ved hjelp av stein med samme overflate og størrelse. Det hele er omsluttet av brukt storgatestein.

Foto:In Situ AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape