Du er her: Forsiden Prosjekter Sørenga sentralpark

Sørenga sentralpark


Inspirasjon til utformingen av parken er hentet fra den særegne geologiske historien i Indre Oslofjord. En «forkastning» – formet som en gjennomgående kant i naturstein – deler parken i to nivåer.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Oslo, Gamle Oslo
Oppdragsgiver/Byggherre: Sørenga Utvikling KS
Byggeår/Ferdigstilt: 20187
Prosjektperiode: 2009–2017
Areal/Størrelse: 10 daa
Kostnad inkl mva: Ca 25 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Annet: Fotograf: Damian Heinisch

Det øvre nivået skal illudere grunnfjellet, som på Nesodden og Ekebergskrenten, med frodig vegetasjonsbruk og terrengforming. Det nedre nivået skal forestille Oslofeltet som sank, og som består av ulike dekker og spredt vegetasjon. 

I lengderetningen deles parken i tre, der to av delene benyttes som barnehage på dagtid. Alle parkområdene er tilgjengelige for beboere og allmennheten på kveldstid og i helger. De tre parkdelene knyttes visuelt sammen ved gjennomgående lik material- og vegetasjonsbruk. 
Det er benyttet robuste natur­materialer som naturstein og tre. 

Sentralparken innbyr til aktiviteter og opphold for beboere og besøkende, unge og gamle, på kveldstid og dagtid, og sommer så vel som vinter. Parken er fleksibel i den forstand at den er utformet på en måte som legger til rette for ulik tolkning av hva rommene, flatene og elementene kan brukes til.

Den søndre delen av parken går via et torg ned mot Havnepromenaden og Sjøbadet. Overgangen fra torget til promenaden er utformet som et stort gressamfi med store staudebed langs sidene.

 

The park’s design was inspired by the geology of the Oslo Fjord. Terrain on two different levels with three distinct areas are visually linked by materiality and vegetation. A central park with flexible programming and a southern area with a plaza transitions through a grassy knoll toward the harbor.

 

Foto:Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape