Du er her: Forsiden Prosjekter Sørlandets Kunnskapshavn

Sørlandets Kunnskapshavn


Sørlandet Kunnskapshavn har beliggenhet mot Arendals havnebasseng. Prosjektet er en revitalisering av gammel industrikai, med en kombinasjon av nærings- og boligformål.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Arendal
Kategori: Havn, sjøfront, kaianlegg
Beliggenhet: Arendal, Aust-Agder
Oppdragsgiver/Byggherre: Arendal kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2010-2014
Areal/Størrelse: 7500 m²
Kostnad inkl mva: 33 mill. kr
Prosjektansvarlig: Hans Otte
Ansvarlig landskapsarkitekt: Tine Eilen Gunnes, MNLA og Per Olav R. Ramstad
Rådgivere/konsulenter: Asplan Viak AS
Anleggsgartner: Oveland Utemiljø AS
Finansieringskilde/sponsor: Infrastrukturbidrag fra utbyggere og innskudd fra kommunen

Uteanlegget omfatter promenade, lekeområder, plassdannelser, kaifront, vei- og snuplass. Utearealene i sin helhet har fått en tidstypisk og urban utforming, i samsvar med utviklingen av prosjektområdet. Konseptet for uteanlegget er knyttet til det maritime miljøet, med en forankring til stedets tidligere virksomhet.

Promenaden består av et dekke av børstet, plasstøpt betong. De gamle jernbaneskinnene er benyttet videre langs promenaden og utgjør en naturlig ledelinje. Videre har inspirasjon fra havnevirksomhet med lossing og lagring gitt utslag i alternative sittemuligheter formgitt som plankestabler. Pergolaelementet er inspirert av lossekraner og er et repeterende element som gir området vertikalitet og forsterket romfølelse, på et ellers åpent areal.

Store deler av kaifronten er skipsanløp for større båter. Dette har krevd tekniske løsninger som er integrert i utformingen av uteanlegget. Området er gitt en stemningsfull lyssetting.

Prosjektet stod ferdig høsten 2014. Det var da etablert en promenade med tilhørende møteplasser som knytter bydelen Barbu mot byens sentrum.

 

Foto:Jan Petter Lehne (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape