Du er her: Forsiden Prosjekter Speed Monster, TusenFryd

Speed Monster, TusenFryd


Speed Monster på TusenFryd er Skandinavias mest spektakulære berg- og dalbane. Med 6000 hestekrefter tar den deg fra 0-90 km/t på to sekunder, du vil være vektløs syv ganger og henge opp ned tre ganger.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Oppdragsgiver/Byggherre: TusenFryd AS v/Morten Bjerke
Kostnad inkl mva: 60 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Entreprenør: Lunde & Hanssen AS v/ Sigmund Lunde
Underleverandører: Intamin Transportation LTD, Liechtenstein
Arkitekt: Arch Uno AS v/ Knut Nesje og Nina Tendal
Annet: Byggeteknikk ved Kjell Ludvigsen AS v/ Jon Skappel og Gunnar Prestegården
En viktig forutsetning for plassering av banen i TusenFryd-landskapet var, i tillegg til synlighet mot Europaveien, at loopen skulle gå over og under rulletrappa, hovedadkomsten til parken. Terrengtilpasninger, fundamenterings- og infrastrukturarbeider førte til relativt omfattende fjerning av eksisterende vegetasjon. En del større furuer og bjørketrær er bevart. Trærne gir større fartsfølelse samtidig som banens høyde i landskapet dempes noe. Berørte arealer er dels beplantet med varierte plantefelt og dels tilsådd med gressbakke.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape