Du er her: Forsiden Prosjekter Spikkestad Torg

Spikkestad Torg


Torget er den første brikken i en visjonær helhetsplan for ny steds- og sentrumsutvikling i Spikkestad, sentralt plassert ved endestasjonen til NSBs «Linje 1 Spikkestad».
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Røyken, Buskerud
Oppdragsgiver/Byggherre: Røyken kommune og Røyken Eiendom AS
Byggeår/Ferdigstilt: Fase 1: ferdigstilt høsten 2016
Prosjektperiode: 2013–2018
Areal/Størrelse: Ca. 6,3 daa
Kostnad inkl mva: Ca. 16 mill. kr inkl. fase 2
Prosjektansvarlig: Landskaperiet AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Marianne Thomassen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Kamil Jerzyk, Christina Krohn Skjæveland og Mona Kittelsen Røberg alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Sweco Norge AS
Entreprenør: Steen & Lund AS
Underleverandører: Fontene-Teknikk AS 
Arkitekt: Rodeo arkitekter AS
Annet: Fotograf: Adam Stirling

Torget er bygd over det gamle sporområdet, ved den gamle stasjonsbygningen. I vestenden av torget er en ny kulturkirke under oppføring. Med torget på plass er det klart for videre utbygging av næring og boliger. Torget har tre soner. Festplassen har rom for store arrangementer. Her er scene med gobo stjernebelysning kveldstid og vannsprut som gir lek og moro for barn på varme sommerdager. Bytorget har plass til markedsboder og fine sitteplasser med utsikt til vannspeilet med sildrende vann. Regnbed med frodig vegetasjon avgrenser torget og ivaretar overvannshåndteringen. Kulturkirkebakken ferdigstilles i 2018. Her skal vegetasjonen trekkes lenger inn på torget for å skape skjermede utearealer nær Kulturkirken. 

Utforming og materialbruk er inspirert av tidligere teglverksdrift i området. Rød marktegl danner en bred rød løper over torget frem til kirken. Tegldekket innrammes av en «blondekant» av lyse granittheller. I fontenen, og i omrammingen av scenen, er det benyttet lokal rød Røyken granitt. 

Spikkestad railway station is in the end of NSB line, L1. As a result of the shortened track, the community has seized the moment to transform the old station area into a most appreciated urban space. This constitutes the first step in a visionary plan for residential and commercial development. The design involves use of materials with local historical connection. 

 

 

 

Foto: Adam Stirling. Torget i fugleperspektiv. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape