Du er her: Forsiden Prosjekter St. Marie gate, Sarpsborg

St. Marie gate, Sarpsborg


Oppdraget omfatter rehabilitering av gågatedelen av St. Marie gate i Sarpsborg, med utstrekning fra Torget til Sverres gate.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Oslo
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Sarpsborg, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Sarpsborg kommune, Enhet for plan og samfunnsutvikling
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2013-2015
Areal/Størrelse: 400 m lang og 12 m bred gågate, 4800 m2
Kostnad inkl mva: Ca. 27 mill. kr
Prosjektansvarlig: Sarpsborg kommune v/Einar Olavesen og Karoline Bergdal
Ansvarlig landskapsarkitekt: Merete Stokke Hestvedt
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Franziska Schoder og Hanne Tangen
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult ASA (RIE/lysdesign, VVS, RIVA og RIVEG)
Entreprenør: Sarpsborg Park & Anlegg AS
Anleggsgartner: Sarpsborg Park & Anlegg AS
Underleverandører: Stolper AS
Kunstner: Fredrik Raddum og Petter Hepsø
Ide og initiativtaker: Kommunen, i anl. byens 1000-års jubileum
Priser i konkurranser: Nominert til Østfold Arkitektforenings «Arnstein Arneberg-pris» i 2016

Gaten er en av landets eldste, og prosjektet ble utført i anledning byens 1000-års jubileum i 2016. Gågaten ble bygd i 1974, og hadde et stort behov for oppgradering. Gode trafikale løsninger, helhetlig design, riktig materialbruk, vann, beplantning, belysning og kunst var alle viktige elementer i opprustingen. Gaten er fornyet med et helhetlig gulv fra fasade til fasade i hele gatens utstrekning. Ny profil med gangsoner i midten og langs fasader, integrerte beplantnings- og møblerings­soner, samt to mindre plasser/aktivitetspunkter som er møblert med sceneareal, skulpturer, vannelement, plantefelt og sittesteiner. Prosjektet omfatter også nye høyder for gategulvet, hvor overvannshåndtering og tilgjengelighet for alle er ivaretatt. 

Ferdsel er på fotgjengernes premisser, men trafikken krysser gaten på to punkter. Skillet er utformet som flytende overganger mot den øvrige gateutformingen. Det er prosjektert anlegg for oppvarming av gategulvet, prinsipper for avvanning, samt komplette belysningsløsninger.

 

Foto: Multiconsult (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape