Du er her: Forsiden Prosjekter St. Olavs Hospital: Forprosj

St. Olavs Hospital

- Forprosjekt landskap, byggefase 2

Prosjektet med nytt regionsykehus i Trondheim starta som en idékonkurranse i 1996. Vinneren av konkurransen var konseptet «RIT-lækkert», der det nye sykehuset var organisert som en egen bydel med gater og kvartaler, som skulle integreres i Trondheims eksisterende bystruktur. Første skisse til overordna landskapsplan ble utarbeidet høsten 1997.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Oppdragsgiver/Byggherre: Helsebygg Midt-Norge
Byggeår/Ferdigstilt: 2006 - 2014
Kostnad inkl mva: ca 50 mill.
Arkitekt: Team St. Olav, Trondheimslaget
Prosjektet er delt inn i to hoveddeler; Byggefase 1 skal stå ferdig høsten 2005, mens byggefase 2 er i startgropa. Forprosjekt for gater, plasser, gårdshager og parker fordenne delen av anlegget er utarbeidet i løpet av 2004. Sykehuset skal fremstå som en ny, grønn bydel i Trondheim. Formspråket er kraftfullt, variert og lekent. Det er også lagt stor vekt på grøntanleggenes betydning for å bidra til økt glede og trivsel for pasienter, ansatte og pårørende.
Foto: (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape