Du er her: Forsiden Prosjekter St. Olavs Hospital - Gårdshage

St. Olavs Hospital

- Gårdshage Kvinne - barnsenteret

Sett inne fra senteret gir gårdshagen og de fire takterrassene en frodig og variert opplevelse. Hagene er en del av det terapeutiske tilbudet og stimulerer til at pasientene oppholder seg utendørs. Her gis mulighet for aktivitet og opplevelse samtidig som det også finnes rolige områder.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Trondheim
Oppdragsgiver/Byggherre: Medplan AS (ARK)
Prosjektperiode: 2005-2006
Areal/Størrelse: Gårdshage 1800 m². 4 stk terrasser 1200 m²
Kostnad inkl mva: Ca kr 7 mill.
Ansvarlig landskapsarkitekt: Marit Solum MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll Norge AS (RIB), Cowi AS (RIV og RIE)
Anleggsgartner: Søbstad AS
Kunstner: Marianne Nilsen og Anita Abtahi

Gulvet i 1. etasje har direkte kontakt med gårdshagen. Et stort skrånende felt i midten er fristilt fra veggene. Skråplanet utgjør et stilisert landskap med vann, strand, eng, veg og en trelund øverst i den mest skyggefulle delen. Takterrassene utenfor barneavdelingene er tilrettelagt for opplevelser og lek mens kvinneavdelingenes takhager har tema ro og avkobling.

Foto:synlig.no (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape