Du er her: Forsiden Prosjekter Stadionparken i Levanger

Stadionparken i Levanger


Levanger kommune åpnet i august 2015 en 15 daa stor park, midt i sentrum av Levanger.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Trondheim
Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid
Beliggenhet: Levanger, Nord-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Levanger kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2015
Prosjektperiode: 2013–2015
Areal/Størrelse: 15 daa
Kostnad inkl mva: 15 mill. kr
Prosjektansvarlig: Siri Alette Aurstad MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Siri Alette Aurstad MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marit Lutnæs MNLA, Silja J. Jermstad MNLA, Karin Fossbakk, landskapsarkitekt
Rådgivere/konsulenter: Svein Kristiansen: RIE, Bjørn Jarle Risholt: RIVA, Kjell-Amund Prestmo: BIM, Adam Suleiman: Akustikk, Gunhild Kvistad MNAL: Reguleringsplan, Roar Sande: Lysdesign, Arne Ramstad: Vegteknikk, alle Norconsult AS
Entreprenør: Fiborg og Sellæg Maskin AS
Anleggsgartner: Fiborg og Sellæg Maskin AS
Underleverandører: Betongpark AS
Ide og initiativtaker: Levanger kommune
Prosjektgruppe: Levanger kommune v/avd. for kommunalteknikk ved enhetsleder Øyvind Nybakken, byggeleder Jonas Høglund, fagansvarlig tomteutvikling Marit Glæstad Sølvberg og idrettskonsulent Kjersti Nordberg
Annet: Fotograf: John Erik Myhr Andersen

Tomta har tidligere blitt benyttet til idrettsformål, her var det sykkelvelodrom, friidrettsbane og skøytebane. Tomta ligger et steinkast fra Levanger rådhus og tilgrensende naboer er Levanger sykehus, boliggater og et større industribygg. Før området ble fylt opp, og elva rettet ut i 1843, gikk Levangerelva gjennom tomta. Området har også siden vært flomutsatt, så byggeprosjektet inkluderte heving av tomta som flomsikringstiltak.

En tverrfaglig prosjektgruppe i kommunen ga føringer for prosjektet i alle faser. Da hovedkonsept og en idéskisse var klart, ble det arrangert et åpent folkemøte i mai 2013. Her ble planen presentert, og det ble holdt en workshop med idédugnad på bakgrunn av idéskissa. Deretter jobbet prosjektgruppa og konsulent videre med innspillene og planarbeidet. Parallelt med prosjekteringen ble reguleringsplanen oppdatert. I den forbindelse ble det arrangert nok et folkemøte i januar 2014, der planen ble lagt fram og forslaget til reguleringsplanen ble presentert. Det er gjennomført utstrakt brukermedvirkning ved dialog med naboer, lederen av den lokale skateklubben, sykehuset, fabrikken og også beboerne i blokka nærmest inntil det nye skateanlegget.

Parkanlegget ble utført som hovedentreprise. Skateanlegget som er en del av parken ble utført som egen totalentreprise der prisen var gitt. Utvelgelse av utførende ble basert på forslag til løsning, samt referanser. Utformingen av parken er inspirert av Levangerelvas meandrerende elveløp. En slyngende gangsti belagt med gråblå teglbelegg er lagt der elveløpet gikk tidligere. Stien er belyst med blå lys for å understreke vanntematikken.

Aktivitetene i parken er lagt til halvsirkelformede områder – 
i prosjektet kalt «elvesvinger» – med lekeareal med vanntema, treningsapparater og skateområde. En grusbane fungerer som ball-løkke sommerstid og skøytebane vinterstid. Den tidligere sykkelvelodromen på tomta er inspirasjonskilde til et lekeområde som kalles «minivelodromen» med hopp og sprett og snurrelek. Skateområdet har blitt en stor attraksjon på Innherred – her har Levanger fått et kjempeanlegg for skatere. Skatebowlen har besøk av barn i alle aldre, med og uten skateboard. I aktivitetssonene er det valgt belysning med ulike farger.

 

The activity park is located at the centre of Levanger in Nord-Trøndelag. The park is surrounded by residential area, the regional hospital and industrial area. The main attractions in the park are two different playgrounds, a skatebowl, training area and a flexible sportfield serving as skating arena in the winter. 

 

 

Foto:Norconsult AS. Landskapsplan for Stadionparken. (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape