Du er her: Forsiden Prosjekter Stadkjensle og landskapsanalyse Ornes

Stadkjensle og landskapsanalyse Ornes


Verdsarvobjektet Urnes stavkyrkje legg føringar for staden Ornes, ei lita bygd med aktivt landbruk og fokus på reiselivsnæring.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Aurland Naturverkstad AS
Kategori: Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser
Beliggenhet: Ornes i Luster, Sogn og Fjordane
Oppdragsgiver/Byggherre: Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektperiode: 2008-2009
Areal/Størrelse: 725 daa
Kostnad inkl mva: 460 000 kr.
Samarbeidspartnere: Liv Norunn Hamre, Høgskulen i Sogn og Fjordane
Ide og initiativtaker: Riksantikvaren/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Prosjektgruppe: Aurland Naturverkstad v/Ingunn Bårtvedt Skjerdal, Morten Clemetsen MNLA, Trude Knutzen Knagenhjelm, Kristian Bjørnstad og Christoffer Knagenhjelm

Som grunnlag for ein forvaltningsplan for området er det gjennomført ein landskapsanalyse med eit eige opplegg for medverknad. I form av ei stadkjensleundersøking har lokalbefolkning og tilreisande sett ord på det som formar deira forhold til staden. Kombinert med landskapsanalysen dannar dette grunnlag for framlegg til framtidige tiltak og forvaltning.

Foto:Morten Clemetsen/Ingunn Bårtvedt Skjerdal (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape