Du er her: Forsiden Prosjekter Statlig kontrollområde

Statlig kontrollområde Svinesund


I forbindelse med den nye broen over Svinesund ble det også anlagt ny toll- og veistasjon. Området skal være et funksjonelt trafikkanlegg og samtidig profilere Norges vektlegging av arkitektur og design.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Svinesund, Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Statsbygg
Byggeår/Ferdigstilt: 2005
Areal/Størrelse: 80 daa
Kostnad inkl mva: 25 mill. kr
Entreprenør: Utomhusarbeider Leif Grimsrud AS
Arkitekt: LPO arkitektur & design as
Anlegget er iscenesatt med den klassiske grensepasseringen som metafor. En markert linje deler tomta i to og denne «grenselinja» skiller mellom de som venter på å passere og de som har passert. Landskap, trafikkareal, bygninger og belysning er med på å forsterke konseptet. I sentralområdet knyttet til grenselinjen er uterommet gitt en forfinet karakter i forhold til trafikkarealene rundt.

Det er etablert et åpent overvannssystem. Renner inntil bygninger fører vann fra takflater, gang- og trafikkarealer til en stor fordrøyningskanal i «grenselinja». Svabergkollen i Iddefjordgranitt er bevart og gjennomskåret med wiresag i en rett snittflate.
Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape