Du er her: Forsiden Prosjekter Statoils hovedkontor

Statoils hovedkontor


Oppdraget omfatter hele arealet rundt det nye Statoilbygget på Fornebu, og består av en parkdel, samt et mer urbant trafikkområde på arealet mellom Statoilbygget og Terminalbygget, IT Fornebu.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Rambøll, Oslo
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Fornebu
Oppdragsgiver/Byggherre: IT Fornebu/Stor-Oslo Prosjekt
Byggeår/Ferdigstilt: 2012-2013
Prosjektperiode: 2011-2012
Areal/Størrelse: 75 000 m2
Kostnad inkl mva: Budsjett 55 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Rambøll AS v/Anne Drøyli MNLA
Ansvarlig landskapsarkitekt: Aaste Gulden Sakya og Hanne Pollen, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aaste Gulden Sakya, Hanne Pollen og Anne Drøyli
Rådgivere/konsulenter: Rambøll (LARK, vei, VA), Norconsult (RIV), Foyn Consult (RIE)
Entreprenør: Steen & Lund AS og Skanska
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Kunstner: Olafur Eliasson, Pippi Lotta Rist og Camilla Løw
Arkitekt: a-lab
Ide og initiativtaker: IT Fornebu

 Store deler av anlegget - Torget - ligger på toppen av en parkeringskjeller. Logistikk er et viktig element i prosjektet. Adkomst med sykkel og gode gangforbindelser til og fra offentlig transport, varelevering og trygg ferdsel over torget skal ivaretas. Parken skal være åpen og tilgjengelig for offentligheten. Utomhusplanen er satt i en formmessig sammenheng med de karakteristiske landskapsstrukturene på Fornebulandet: geologi, grøntdrag, strandsone og koller.

Foto:a-lab (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape