Du er her: Forsiden Prosjekter Stavanger Forum

Stavanger Forum


Stavanger Forum er et område med idretts- og messehaller, sentralt i Stavanger. Området har framstått som utflytende, uryddig og lite definert. I 2009 forelå ny reguleringsplan. Parallelt med utviklingen av området og nye bygg, har den nye landskapsplanen blitt realisert i etapper.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Stavanger kommune, BMU Park og vei
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Stavanger, Rogaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune v/Utbygging
Byggeår/Ferdigstilt: 2015-
Prosjektperiode: 2010-2015
Areal/Størrelse: 30 000 m2
Prosjektansvarlig: Stavanger kommune v/Silje Kjosavik MNLA, Vibeke Sæland MNLA, Ib Mikkelsen
Ansvarlig landskapsarkitekt: Asplan Viak AS (forprosjekt), Rambøll Norge AS (detaljprosjekt)
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Asplan Viak AS v/Ida Helen Tørud, Randi Thomsen og Alf Haukeland, alle MNLA. Rambøll Norge AS v/Elisabeth Olsborg, Elin Henricson og Nathaniel Behrends, alle MNLA
Rådgivere/konsulenter: Zenisk AS v/Kristin Bredal (belysning), Teknaconsult v/Helge Nilsen (tekniske fag)
Anleggsgartner: Bjelland Maskin AS, Bjørns Hage og Anlegg AS, Virgo Gartnerservice AS, Vågen & Hansen Utemiljø AS (ulike etapper)

Asplan Viak hadde oppdraget med å utviklet en overordnet landskapsplan som la viktige føringer for videre planlegging av uteområdene. Rambøll har fulgt opp detaljeringen og utførelsen av landskapsplanen, og Zenisk har utarbeidet belysningsplanen. Visjonen har vært å skape et helhetlig og identitetsskapende område, - fleksibelt og robust nok til å tåle store arrangementer, men som også fungerer som et godt hverdagslandskap.

Området og byggene har en tydelig øst-/vest-retning. På nordsiden av hallene ivaretas all varelevering og øvrig logistikk, langs den interne serviceveien. Sør for hallene ligger den nye gangpromenaden. Ved ferdigstillelse vil promenaden være nesten 700 meter, og binde området sammen fra øst til vest. I tillegg inngår promenaden i overordnet grøntstruktur for byen og binder viktige friområder sammen. Promenadens gulv er romslig og i varierende bredder, ut fra de rommene byggene skaper. Gulvet er solid markteglsdekke, lagt i irregulære tverrgående striper. Spredte utsparinger med plantehull for trær bryter opp de store gulvflatene. Det er rikelig med trær – av varierte sorter – langs promenaden, og de har fått en fri og «tilfeldig» plassering. Det er benyttet rotvennlig bærelagsystem med plastkassetter for å sikre gode vekstforhold. Egne lysmaster er spesielt utviklet til området, inspirert av grasstrå, bøyd i vinden. Disse er også gitt en ikke-lineær, men spredt plassering. Variasjon langs gangaksen skapes ved de ulike plassene, der slyngende benker rammer inn opphøyede plantebed med stauder og blomstrende trær. Hvert av møtestedene har fått sin planteidentitet basert på blomstringsfarge. Byggene, nivåsprang og ulike inngangspartier gir varierte romlige forhold, som også skaper sekvenser og variasjon til den lange strekningen. Promenadens sentrale område er Forum torg hvor en vannfontene og en enkel hverdagsscene skaper plassens midtpunkt.

 

 

Foto:Vibeke Sæland (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape