Du er her: Forsiden Prosjekter Stavanger konserthus

Stavanger konserthus


Det nye byrommet skal være et fleksibelt område for store utendørs konserter, og en attraktiv bydelspark for beboerne i området. Prosjektert uteareal er på cirka 10.000 m2 bearbeidede flater, og er delt inn i områder av ulik karakter: infrastruktur med promenade, festplass/adkomst og amfi med tilhørende park.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: LANDSKAPERIET AS
Kategori: Næringsliv, representasjonsanlegg
Beliggenhet: Stavanger sentrum
Oppdragsgiver/Byggherre: Nytt Konserthus Stavanger IKS
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2007-2012
Areal/Størrelse: 10 000 m2
Kostnad inkl mva: ca. 90 mill. kr.
Prosjektansvarlig: Ratio arkitekter AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS v/Willy Thomassen MNLA og Marianne Thomassen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Marianne Thomassen MNLA (LANDSKAPERIET AS), Helene Mykleby og Knut Andreas Øyvang MNLA (Sundt & Thomassen AS)
Entreprenør: TS Maskin AS
Kunstner: Åsa Marie Bengtsson
Arkitekt: Ratio arkitekter AS
Annet: Lysdesigner: Zenisk

Som et stilisert skålformet landskap ligger betongamfiet ned fra omkringliggende veier mot fest-plassen av granitt. Amfiet er formet med treavdekkede sittetrinn, trapper og ramper for opphold, aktivitet og bevegelse. Amfiets øvre deler er grønt og frodig, med store vegetasjonsfelt avgrenset av kanter og flater i betong og granitt. Mot fjorden går uteområdet direkte over i havnefronten, med et treamfi som gir nærhet til vannet i en ny vik. Blå promenade sikrer gode gangforbindelser. Store deler av anlegget ligger over komplekse underliggende konstruksjoner.

Foto:LANDSKAPERIET AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape