Du er her: Forsiden Prosjekter Stavangerskolene

Stavangerskolene


Prosjektet omfatter to nye skoler, Stavanger kulturskole og Stavanger katedral-skole, med et felles byrom inntil en vernet bygning fra tidlig 1900-tall, ved Vågen i Stavanger.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Kategori: Skoleanlegg, barnehager
Beliggenhet: Bjergsted, Stavanger
Oppdragsgiver/Byggherre: Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2012
Prosjektperiode: 2007-2012
Areal/Størrelse: ca. 7 daa
Kostnad inkl mva: Anleggsgartner-arbeider ca 4 mill. kr. (betongarbeider egen entreprise)
Ansvarlig landskapsarkitekt: Svein Skandfer Hanssen MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Else Bingen Sande MNLA, Janicke Ramfjord Egeberg MNLA
Rådgivere/konsulenter: Rambøll AS
Entreprenør: Stangeland Maskin AS
Anleggsgartner: Stangeland Maskin AS
Kunstner: Susann Christensen og Kenneth Varpe
Arkitekt: Arkitekturverkstedet/Asplan Viak
Priser i konkurranser: Statens byggeskikkpris 2013

Grunntanken er å etablere et fleksibelt bygulv som åpner seg mot vannet og kan tas i bruk i undervisningen som en forlengelse av skolebyggene. De store høyde-forskjellene mellom gata, kaia og bygningene er løst ved å etablere flere skråplan som danner trinnfrie atkomster og soner for opphold. Solide materialer som kostet betong, naturstein og eik er tilpasset lokaliseringen ved kaia, og er supplert med en alm som tuntre og skjermende vegetasjon mot nordavinden. Prosjektet vant Statens byggeskikkpris 2013.

Foto:Svein Skandfer Hanssen, Emile Ashley og Jiri Havran (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape