Du er her: Forsiden Prosjekter Stedsutv. Knapstad

Stedsutvikling Knapstad sentrum


Knapstad sentrum har i dag et begrenset sentrumstilbud og oppfattes som lite definert. Tettstedet forventer stor boligutbygging, og omlegging av E18 forbi Knapstad ferdigstilles i 2009.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Sundt & Thomassen AS
Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming
Beliggenhet: Hobøl i Østfold
Oppdragsgiver/Byggherre: Hobøl kommune
Byggeår/Ferdigstilt: Behandling i kommunestyret 2008
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Mona K. Røberg, Christine R. Wist, begge MNLA

Planområdet er på ca 200 daa, og er hovedsakelig privat og statlig grunn. Hovedtemaene i reguleringsarbeidet er definering og strukturering av et tydelig sentrumsområde som kan fungere som en attraktiv møteplass for lokalbefolkningen, samt stimulere til etablering av nye service- og næringstilbud. Et viktig kriterium har vært tilrettelegging av estetiske og gode fysiske rammer for opphold, samt god trafikkavvikling og tilgjengelighet både for gående, syklende og bilister.

Foto:Christine R. Wist (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape