Du er her: Forsiden Prosjekter Steinsdalsfossen

Steinsdalsfossen


Steinsdalsfossen er en populær turistattraksjon i Kvam herad. Prosjektet er et av Statens vegvesens turistveiprosjekt.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Grindaker AS
Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler
Beliggenhet: Kvam herad, Hordaland
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2009-2014
Kostnad inkl mva: Ca. 43,5 mill. kr
Ansvarlig landskapsarkitekt: Grindaker AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Grindaker AS
Rådgivere/konsulenter: Multiconsult
Anleggsgartner: GBS Entreprenør AS (byggetrinn 1), Hardanger maskin AS (byggetrinn 2)
Arkitekt: Jarmund/Vigsnæs AS arkitekter MNAL
Annet: Foto: Damian Heinisch

Det har vært en viktig premiss å bevare det vakre kulturlandskapet rundt fossen på best mulig måte. Det er bygd et parkeringsanlegg på sørsiden av Steinsdalselvi. Herfra er det god utsikt opp mot fossen. Et nytt informasjonsbygg i grønn betong peker mot fossen og rammer inn attraksjonen fra innsiden av bygget. Det anlegges en sentral øy på parkeringsplassen, som fungerer som rasteplass. Herfra leder en betongsti de besøkende opp bak fossen til et utsiktspunkt. Fra parkeringsplassen er det også anlagt en lett tilgjengelig fiskesti med langsgående sittemur. På rasteplassen plantes det gjennomgående bjørkekirsebær. De vakre kobberfargede stammene vil stå fint sammen med den grønne betongen, som med årene får en fin patina. I de ytre sonene er vegetasjonsuttrykket naturlikt, og mer i tråd med vegetasjonen som allerede finnes i området rundt Steinsdalsfossen. Grindaker har deltatt i prosjektet fra forprosjekt til ferdig bygget anlegg.

 

Foto:Damian Heinisch (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape