Du er her: Forsiden Prosjekter Stortorget Hamar

Stortorget Hamar


Stortorget ia Hamar er en viktig offentlig møteplass i byen. Ideen bak det nye Stortorget var å gi byrommet tilbake til folket, og invitere torghandlere og næringsdrivende til å ta torget i bruk. Kirkegata har igjen blitt en bilfri akse og torget et aktivt byrom. Ecosistema Urbano vant 1. premie i en utsmykkingskonkurranse for Stortorget, der selve brukerprosessen ble kunstprosjektet.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Hamar, Hedmark
Oppdragsgiver/Byggherre: Hamar kommune
Byggeår/Ferdigstilt: 2013-2014
Areal/Størrelse: 8800 m2
Kostnad inkl mva: 39,3 mill. kr
Prosjektansvarlig: Steen & Lund AS
Ansvarlig landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Karoline Storihle Ødegård og Jon Christian Dannevig MNLA
Rådgivere/konsulenter: Norconsult Hamar AS
Entreprenør: Steen & Lund AS
Anleggsgartner: Steen & Lund AS
Ide og initiativtaker: Ecosistema Urbano
Priser i konkurranser: Ecosistema Urbano vant 1. premie i en utsmykkingskonkurranse for Stortorget

Bjørbekk & Lindheim ble engasjert for gjennomføringen med utgangspunkt i gjeldende konsept, offentlige kommentarer og ny budsjettramme. Torget er opparbeidet som én skrånende flate fra Strandgata i syd til Torggata i nord, med en omramming for gang- og varetrafikk. Mot den indre torgflaten ligger en møbleringssone. Flaten har et mørkt grått granittdekke av smågatestein, omgitt av en lysere omrammingssone. Striper, i form av høydekurver pr. 20 cm, gir mønster i flaten.

Sittekanter og trapper er også i mørk granitt, stedvis med treavdekking. Torget har et amfi- og sceneområde med fonteneanlegg, for lek og rekreasjon på sommerstid og kunstisbane vinterstid. Det er en flate for torghandel og ulike arrangement, og det er soner for opphold og uteservering. 30 store trær gir plassen karakter gjennom året. Torget har igjen fått et yrende liv med uteservering, konserter, lek i fontenen og bruk av kunstisbanen både på dag- og kveldstid.

 

 

 

 

Foto:Bjørbekk og Lindheim (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape