Du er her: Forsiden Prosjekter Straitunet omsorgssenter

Straitunet omsorgssenter


Parkanlegget på Straitunet følger opp konkurransens intensjoner, med skjermede hagerom for beboerne, og en åpen park som kan brukes av andre. Natursteinsmurer, store eksisterende trær og variert vegetasjon, gir parkanlegget innhold og variasjon gjennom året.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Kristiansand
Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming
Beliggenhet: Kristiansand
Oppdragsgiver/Byggherre: Kristiansand Eiendom
Byggeår/Ferdigstilt: 2007/2008
Prosjektperiode: 2004 - 2008
Areal/Størrelse: 8000 m2 bygg. 8000 m2 parkanlegg, sansehager, tursti, veier, parkering
Kostnad inkl mva: 129 mill. kr. (bygg og uteanlegg)
Prosjektansvarlig: Byggesjef Ingvald Grønningsæther
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult AS, Region Kristiansand
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult AS, Region Kristiansand
Rådgivere/konsulenter: AL Høyer (PGL + RIB), Erichsen & Horgen (RIV), Malnes & Endresen (RIE)
Entreprenør: Vavik og Tønnesen AS
Anleggsgartner: Landskapsentreprenørene AS
Arkitekt: BFS Arkitekter
Finansieringskilde/sponsor: Kristiansand kommune

De demente har skjermede uterom med nærhet til sin boliggruppe. Uterommene er avgrenset med en myk linjeføring, i kombinasjon med vegetasjon. Stiene leder vandringen gjennom ulike opplevelser, og tilbake til hovedinngangen. Variert plantebruk gir variasjon i de to sansehagene. På sørsiden er et stort skjermet hagerom. Dette utgjør en felles hage for hele omsorgssenteret, med oppholdsplasser, grill, variert plantebruk og aktiviteter. I fellesskap med fysioterapeut kan det drives utendørs trening. Fra felleshagen går det sti gjennom parken rundt hele anlegget. Utearealet beholder sitt parkmessige preg, med mange store trær som miljøskapende element. Kunstverket ved hovedinngangen videreføres inn i allrommet og ut i hagen på sørsiden.

Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape