Du er her: Forsiden Prosjekter Strandveiparken

Strandveiparken


Strandveiparken ligger på Nedre Elvehavn i Trondheim, i et område med boliger, industri, veg og jernbane. Parken er en del av vegprosjektet E6 Trondheim - Stjørdal og er anlagt delvis på lokk over den nye Strindheimtunellen.
Prosjektfakta
Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Midt
Kategori: Parker, byrom, gater, torg
Beliggenhet: Trondheim, Sør-Trøndelag
Oppdragsgiver/Byggherre: Statens vegvesen, Region midt
Byggeår/Ferdigstilt: 2014
Prosjektperiode: 2010-2014
Areal/Størrelse: Ca. 40 000 m2 inkl. vegarealer uten tunell
Kostnad inkl mva: Ca. 25 mill. kr. for grøntentreprisen
Prosjektansvarlig: Statens vegvesen ved Marit Børø
Ansvarlig landskapsarkitekt: Multiconsult ved Mette Wormdal og Erika Klein, begge MNLA
Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Multiconsult ved June Størdal MNLA
Entreprenør: NCC
Anleggsgartner: Din Gårdsplass AS
Kunstner: Jan Erik Evjen står bak kunstverket Hedningens ferd

Prosjektet omfatter reetablering av berørte deler av Strandveiparken oppå tunnelen og grønnstruktur i sidearealene langs det nye vegsystemet. Viktige gang- og sykkelvegforbindelser går gjennom parken, med tilslutning til gangkulverter og med adkomst til holdeplass på jernbanestasjonen.

Parken fremstår som en grønn lunge i et område preget av mye trafikk og bygårder.
Oppå tunellen er det etablert beplantning, vann­arrangement, sitteplasser, ballbane og et torg mot Innherredsvegen. Murer forblendet med trøndersk liskifer er et karakteristisk element i parken. Murene tar opp høydeforskjeller og definerer samtidig de forskjellige oppholdsarealene. Som kunstnerisk element er det satt opp søyler av spuntrør som var til overs etter tunellbyggingen, ved kulverten under jernbanen.

Strandveiparken og nye Strindheimtunellen ble åpnet med stor folkefest i juni 2014.

Foto:Multiconsult AS (Bildet er beskyttet av opphavsrett)

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape